A+C Plastic Firmengebäude

Impressum

Informatie conform § 5 van de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz):

A+C PLASTIC Kunststoff Gesellschaft mit beschränkter Haftung
In der Krause 58
D-52249 Eschweiler

Vertegenwoordigd door: Dipl.-Ing. Stefan Csukas

Contact:
Telefoonnr.: +49 (0)2403 99 93-0
Faxnr.: +49 (0)2403 9993-60
E-mail: info@ac-plastic.de

Registratie:
Inschrijving in het handelsregister.
Voor het register bevoegde rechtbank: Amtsgericht Aachen
Handelsregisternummer: HRB 11320

Btw-nummer:
Btw-identificatienummer conform § 27 a van de Duitse wet op de omzetbelasting (Umsatzsteuergesetz): DE 121731960

 

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor de content
De content van onze pagina’s is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven betreffende de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Als dienstenaanbieder zijn wij conform § 7, lid 1 van de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz) aansprakelijk voor onze eigen content op onze website op grond van de algemene wetten. Op grond van § 8 tot § 10 van deze wet zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht om door ons doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of op zoek te gaan naar tekenen die wijzen op een illegale activiteit. Dit doet geen afbreuk aan eventuele verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren voor gebruik van informatie op grond van de algemene wetten. Er kan echter pas enige aansprakelijkheid hieromtrent ingeroepen worden vanaf het moment dat wij kennis hebben van een concrete schending van het recht. Zodra wij weet krijgen van een rechtsovertreding, zullen wij de betreffende content onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden, waarvan de content buiten onze invloed ligt. Wij kunnen bijgevolg geen garanties geven betreffende deze content. Voor de content van de pagina’s waarnaar een koppeling is opgenomen, is steeds de aanbieder of exploitant van de pagina verantwoordelijk. Alvorens wij een koppeling naar een pagina opnemen, gaan wij na of er geen sprake is van schendingen van het recht. Op het moment dat wij de links hebben opgenomen op onze website, waren er geen tekenen die wezen op illegale content. Er kan echter niet van ons verwacht worden dat wij de inhoud waarnaar gelinkt is, permanent controleren zonder dat er concrete aanwijzingen zijn voor een schending van het recht. Zodra wij echter weet krijgen van een schending van rechten, zullen wij de betreffende koppelingen onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de exploitanten van websites aangeboden content en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en het gebruik voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of opsteller vereist. Het downloaden en kopiëren van deze pagina’s is slechts toegestaan voor privaat, niet-commercieel gebruik. Voor zover de content op deze pagina’s niet opgesteld is door de exploitant, zijn de auteursrechten van derden van kracht. Content van derden wordt als zodanig aangemerkt. Als u desondanks een schending van het auteursrecht zou vaststellen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen. Zodra wij weet krijgen van een schending van rechten, zullen wij de betreffende content onmiddellijk verwijderen.