A+C Plastic Firmengebäude

Gegevensbescherming

Onze website kan in de regel gebruikt worden zonder persoonsgegevens op te geven. Wanneer u op onze pagina’s gevraagd wordt persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) te verstrekken, gebeurt de opgave daarvan steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat er hiaten in de beveiliging mogelijk zijn bij de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail). Een volledig waterdichte bescherming tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het ongevraagd verzenden van reclame en informatiemateriaal, wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te zetten in geval van ongevraagde verzending van reclame, bijvoorbeeld in de vorm van spam.